B2B TAX BANACH PIETRZAK SP. Z O.O.

SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Dokumentacje cen transferowych

Profesjonalne dokumentacje cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zwrot VAT w JST

Zwrot VAT w gminach, powiatach i województwach.

Postępowania podatkowe

Prowadzenie postępowań przed Urzędem Skarbowym, UKS, Izbą Skarbową oraz przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA).

Optymalizacje podatkowe

Opiniowanie zagadnień prawno-podatkowych pod kątem optymalizacji podatkowych.

JAK MOŻEMY POMÓC

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego w zakresie szeroko rozumianego udzielania porad prawno-podatkowych oraz reprezentacji przed organami podatkowymi, skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Wspólnicy Kancelarii specjalizują się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych (PIT i CIT), podatków pośrednich (VAT i akcyza), oraz podatków majątkowych (podatek od nieruchomości oraz od spadków i darowizn).

Kancelaria do każdego przedstawionego zagadnienia podchodzi indywidualnie i nieszablonowo, analizuje przedstawione zagadnienia z różnych perspektyw, uwzględniając wszelkie możliwe skutki podatkowe proponowanych rozwiązań.

NASZ ZESPÓŁ

Doradcy podatkowi

Bartosz Banach

Członek zarządu, Doradca podatkowy nr wpisu 10859

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych w szczególności w tematyce dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Andrzej Pietrzak

Członek zarządu, Doradca podatkowy nr wpisu 11377

Specjalista w zakresie problematyki podatku od towarów i usług. Świadczy usługi doradztwa podatkowego dla kluczowych klientów kancelarii (w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów z branży energetycznej, budowlanej i transportowej).

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem tematów księgowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa karno skarbowego.

OSTATNIE PUBLIKACJE

Dnia 26 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok sygn. I FSK 219/18  w przedmiocie cech konstrukcyjnych systemu VAT pozwalających na określenie proporcji odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do konkretnego rodzaju działalności wykonywanej przez Gminę. Sąd w wyroku wyraził stanowisko, iż metoda wyliczenia prewspółczynnika powinna zapewnić neutralność w odniesieniu do konkretnego rodzaju działalności wykonywanej…

W dniu 12 marca 2017 r. przekazano do podpisu projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej – w związku z przedmiotowym rozporządzeniem podatnicy mogą sporządzać dokumentacje, składać oświadczenia i załączniki do deklaracji CIT/ST do 30 września 2018 r. za rok 2017. Tekst rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z…

GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY

Nasza kancelaria mieści się w samym centrum Katowic – 200 m na południe od dworca kolejowego, nieopodal zjazdu z autostrady A4 węzeł Mikołowska.

ZADAJ PYTANIE/ POPROŚ O WYCENĘ

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

orzeł_niebieski

“Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód  kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”